Amortisationstabel

Afvikling af Kommunekreditlån

Nogle grundejere har optaget fælleslån i Kommunekredit i forbindelse med etableringsomkostninger til diget.

Lånene er opdelt i 4 betalingsgrupper, alt efter den kote som matriklen ligger i.

De matrikler der ligger i den laveste kote (gruppe 1), skal betale mest og de matrikler der ligger i den højeste kote (gruppe4), skal betale mindst.

Lånet i Kommunekredit er et 25 årigt inkonvertibelt lån, dvs. at det kan ikke indfries, heller ikke ifm. salg af ejendom.

Afviklingen af lån i de enkelte grupper kan ses nedenfor:

Gruppe 1:

https://www.dropbox.com/s/bjtc580xim2fdgz/1056%20-%20Amortation%20gruppe%201.pdf?dl=0

Gruppe 2:

 https://www.dropbox.com/s/8qwfbdu05e32sab/1056%20-%20Amortation%20gruppe%202.pdf?dl=0

 Gruppe 3:

https://www.dropbox.com/s/frm6sg9iz6dh8yo/1056%20-%20Amortation%20gruppe%203.pdf?dl=0

Gruppe 4:

https://www.dropbox.com/s/xyls22sge8ic2ys/1056%20-%20Amortation%20Gruppe%204.pdf?dl=0