Indkaldelse, referat mm.

Indkomne forslag fra medlemmer

Forslag til vedtægtsændringer:

§3 stk 1 Grundejere ændres til grundejere eller deres partner

ønskes ændret i lighed med tilsvarende vedtægter

§7 stk 1 udgangen af maj ændres til inden 15/6

ønskes ændret for at opnå mulighed for, at afholde generalforsamlingen i umiddelbar tilknytning til generalforsamlingen i hhv Søgården og Sejer Strande.

Generalforsamling 2022

Til medlemmerne af Digelaget-Gniben, Sjællands Odde

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Digelaget Gniben- Sjællands Odde

Søndag den 22. maj kl. 09.30 i Auktionshuset på havnen i havnebyen

Dagsorden iht. Vedtægten:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning

5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår

6. Forslag fra bestyrelsen ingen

7. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest den 8 maj 2022

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen a. Ivar Green-Paulsen, Gf. Sejer Strande kan genvælges

b. Nyvalg af Anders Torp Jensen, Gf. Sejer Strande begge for en periode på 3 år

c. Ikke på valg Lene H Poulsen, Gf. Søgården, Søren Gregersen, Gf. Søgården og Jens Blemmer, Gf.Hyldebo

9. Valg af suppleanter: a) Hans Nørgaard, Gf. Søgården b) Carsten Borchorst, Gf. Søgården

10. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Revida revision i Holbæk v./ Carsten Hansen

11. Evt.

Bilag:
- Årsregnskab - Ledelsesrapportering - Revisionsprotokol - Budgetforslag - Ledelsens beretning

1)

2)

 3)

 4)

 5)

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen d. 11. april 2021 udskydes til 22. august 2021.

Bemærkninger til regnskab, budget eller bestyrelsens beretning, skal venligst indsendes til bestyrelsen inden 11. april 2021.

 

Generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling for

DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling

Søndag d. 22. august 2021 kl. 9.30

I Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6

Se hjemmesiden: http://www.digelaget-gniben.dk/

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent
 2. 2.      Valg af referent
 3. 3.      Bestyrelsens beretning
 4. 4.      Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
 5. 5.      Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår
 6. 6.      Forslag fra medlemmerne
 7. 7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

 • Søren Gregersen              Gf. Søgården
 • Jens Blemmer                   Gf. Hyldebo

Ikke på valg

 • Ivar Green-Paulsen          Gf. Sejer Strande
 • Nils Pinholt                        Gf. Sejer Strande
 • Lene Poulsen                    Gf. Søgården

 

 1. 8.      Valg af 1. og 2. suppleant

 

 • Carsten Borchorst              Gf. Søgården (på valg)
 • Peter Tinning                       Gf. Søgården (på valg)

 

 1. 9.      Valg af revisor

Forslag: Revisionshuset Holbæk v/ Carsten Hansen

 

 1. 10.   Evt.

OBS:

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

 

Bilag:

https://www.dropbox.com/s/vv6xytyosdu8gm9/1-Bestyrelsens%20beretning%20til%20Generalforsamlingen%202021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rhqmwjikux08ipd/2-1055%20%C3%83__rsrapport%202020%20-%20udkast%2005.02.2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/iopvm67508g7z42/3-1055%202-Ledelsesn%20regnskabserkl%C3%A6ring%202020%20udkast%2005.02.2021.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/9i5ueisc876ojks/4-1055%20Revisionsprotokollat%202020%20-%20udkast%2005.02.2021.pdf?dl=0

 https://www.dropbox.com/s/w9palppfd93o80l/5-Digelaget%20budget%202021.pdf?dl=0

 

 

 

 

Ordinær Generalforsamling 22-8-2021

Generalforsamlingen i 2021 finder sted i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6

Søndag d. 11. April kl. 9.30

Referat fra Generalforsamling d. 26.04.2020

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen. Generalforsamlingen finder sted d. 26. April kl. 9.45, som mail møde.

Der er IKKE indleveret forslag fra medlemmerne.

Indkomne forslag

Generalforsamlingen finder sted d. 26. April kl. 9.45, som mail møde.

Ordinær generalforsamling for

DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling

Søndag d. 26. april 2020 kl. 9.45

På grund af den aktuelle Corona situation i Danmark er det efter tilladelse fra Odsherred kommune besluttet, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men accepteres som en kommentar generalforsamling med indhentning af forslag, indsigelser og spørgsmål. Medlemmernes forslag vil blive fremsendt inden generalforsamlingen, samtidig med denne indkaldelse udsendes, årsrapport, revisionserklæring, ledelsens regnskabserklæring, bestyrelsens beretning, budget og forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Odsherred kommunes kommentar til forslag om at afholde generalforsamlingen elektrionisk ses her:

Situationen taget i betragtning ser jeg ikke noget forgjort i afholde generalforsamlingen som foreslået. For det første er laget efter kommunens opfattelse hidtil drevet eksemplarisk. For det andet kan ethvert medlem altid forelægge spørgsmål om lagets drift for kommunen

Bestyrelsesreferater mm kan ses på hjemmesiden.

Se hjemmesiden: http://www.digelaget-gniben.dk/

Dagsorden:

1. Valg af dirigent forslag:  revisor Carsten Hansen

2. Valg af referent forslag bestyrelsesmedlem Nils Pinholt

3. Bestyrelsens beretning v formanden Ivar Green-Paulsen

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning v kassereren Søren Gregersen

5. Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår v. kassereren Søren Gregersen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

Carsten Borchorst Gf. Søgården (modtager ikke genvalg)

Forslag Lene Hjelm Poulsen, Duevej 7, (Gf. Søgården)

Ikke på valg

 Ivar Green-Paulsen Gf. Sejer Strande

 Nils Pinholt Gf. Sejer Strande

 Søren Gregersen Gf. Søgården

 Jens Blemmer Gf. Hyldebo

8. Valg af 1. og 2. suppleant

 

1. Carsten Borchorst Gf. Søgården (på valg)

2. Peter Tinning Gf. Søgården (på valg)

9. Valg af revisor

Forslag: Revida Holbæk (Tidligere revisionshuset) v/ Carsten Hansen

10. Evt.

 

OBS:

Forslag, kommentarer og evt. ønsker om afstemning og spørgsmål fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen på:

http://www.digelaget-gniben.dk/

Personlig kontakt til digelagets formand, Ivar Green Paulsen, kan ske på mobil: 4091 7000

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

Referat fra Generalforsamling 2018

                      Ordinær generalforsamling for

                 DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling.

                              Som afholdes

                      Søndag den 22. april 2018 kl 11.15

                                i Odden forsamlingshus

                                        Skoletoften 6

Se hjemmesiden: http://www.digelaget-gniben.dk/

 Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Valg af referent.

3.  Bestyrelsens beretning.

4.  Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.

5.  Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.

     Det skal bemærkes, at på grund af en ubudgetteret erstatningssag er digelagets likvidiet
     negativ. Bestyrelsen indestiller efter godkendelse hos Odsherred kommune, at der
     1) opkræves 100.000 kr ekstra sammen med ejendomsskatten i juli 2018, og
     2) at der opkræves 300.000 kr. i vedligeholdelseskontingent i stedet for 200.000 kr. i    2019
     Såfremt en ny kap. 1 sag pålægger de 4 nordlige ejendomme (hvoraf 2 er positive for
     deltagelse i opførelsesudgifter til diget) bidragspligt til digets opførelse, vil bidraget
     reduceres til det normale kontingent på 200.000 kr.

 6. Forslag fra medlemmerne

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

1.  Peter Tinning, Søgården (modtager ikke genvalg)

2.  Knud Rasmussen, Hyldebo (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen indstiller valg af

Ulla Lundsmark, Sejer Strande

Søren Gregersen, Søgården til valg for en 3 års periode

 

8.  Valg af 1. og 2. suppleant

1.  Suppleant Peter Tinning , Søgården (på valg)

2.  Suppleant Søren Kjærulff, Søgården (på valg)

9.  Valg af revisor

Forslag Revisionshuset Holbæk v/ Carsten Hansen

10.  Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamling 2017

                     Ordinær generalforsamling for

                 DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling.

                                Afholdes

                        Søndag den 30. april 2017 kl. 12.00

                                i Odden forsamlingshus,

                             Skoletoften 6, Havnebyen

 Dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.

Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Carsten Borchorst, Gf. Søgården (modtager genvalg)

Valg af 1. og 2. suppleant

 1. Suppleant Søren Kjærulff, Gf. Søgården (på valg)
 2. Suppleant Peter Fjeldbye, Gf. Sejer Strande (på valg)

Valg af revisor

Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling 2017

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2016 for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Forsamlingshuset Skoletoften 6, Havnebyen, 4583 Sjællands Odde, søndag den 24. april 2016 kl. 12.00

1. Valg af dirigent
Niels Christian Cristiansen, Sejer Strande Grundejerforening blev enstemmigt valgt.

NCC oplyste at han anså at generalforsamlingen som retmæssigt indkaldt.
Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Bestyrelsesmedlem Nils Pinholt blev enstemmigt valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden forelagde bestyrelsens beretning: 

Storme og diget
Sjællands Odde har i 2015 været ramt af flere storme, heraf 3 kraftige, som i tilfælde af, at diget ikke havde været opført, ville have betydet oversvømmelse af de lavest beliggende sommerhuse.

Den 3. januar 2015 fik Odden en forhøjet vandstand på 104 cm over daglig vande. Der var eroderende bølgepåvirkninger af kysten umiddelbart nord og syd for Gåsegangen.

Den 10 januar 2015 var den gal igen med vandstandsstigning på over 1m. og bølgehøjde på 3m. Beredskabstjenesten rykkede ud for at forstærke diget med sandsække. Det viste sig senere, at det ikke havde været nødvendigt, da digets ler kerne holdt stand, men stor tak blev sendt til Beredskabet for deres indsats da bølgerne gik højt.

Dagen efter stormen blev diget besigtiget sammen med dige entreprenøren. Der blev kun konstateret skader på digets muldlag længst mod nord, fordi muldlaget endnu ikke havde fået den fornødne styrke af græsvegetationen. 

Derimod havde stormen flyttet en del ral som nu lå på strandbredden længere mod syd. Det kunstige raldige som tidligere var etableret ved kystlinjen nord for Gåsegangen var eroderet bort. Da der i perioden efter stormen var meget vådt i området, blev det besluttet at udsætte udbedringen til foråret.

Den 30. november kom stormen Egon med forhøjet vandstand på 110 cm og på Sjællands Odde blev målt den højeste vindhastighed der endnu er målt i Danmark (46 m/sek.) Diget stod endnu en prøve uden skader. Det har stormet flere gange med over vindstyrke 12 m/sek. men heldigvis ikke fra vest og nordvest, så der er ikke sket skader på diget i vinterhalvåret.

Egon og dens vindretning havde en god effekt for der blev opskyllet store mængder ral lige der hvor vi kunne ønske det, dvs. langs det meste af kysten.

Skiltning
Det har vist sig at skiltning desværre er en nødvendig, for ikke alle er opmærksomme på, at diget ikke må betrædes. Ejerne af sommerhuse der er til udlejning bør endvidere indskærpe dette i udlejningsbetingelserne.
Der har været tidspunkter med megen trafik på diget. Skiltenes montage har vist sig ikke har kunnet sidde i fred for pilfingre og skal nu forstærkes.

De forstærkede skilte opsættes 2. Maj 2016.

Muldlag og dræn 
Beredskabsstyrelsens sandsække ved Gåsegangen blev fjernet, muldlaget retableret og et supplerende dræn ved Engvibevej etableret.

Græs
Der er som planlagt foretaget gødning og græssåning i foråret og efteråret. Ved en gennemgang af græssets vækst i efteråret, blev der konstateret pletter med ukrudt, hvor græsset ikke havde slået rødder. Dette udbedres i løbet af foråret 2016. 

De grundejere der slår diget på egen grund skal være opmærksomme på, at græsset max må nedklippes til 5 cm´s højde af hensyn til god roddannelse for græsset.

Ral 

De tidlige storme har også bidraget positivt, idet der er opskyllet store mængder ral særligt ved digets midte.  Rallen blev efterfølgende fordelt med de store entreprenørmaskiner, som resulterede i et fornuftigt ralbælte fra nord til syd. 

Målinger
Landinspektør har opmålt diget for sætninger. Der er målt en sætning på 17 cm på den laveste sted, men de fleste steder er digehøjden omkring de 2,30-2,40 over daglig vande.  

Der skal igen måles digehøjde, ralhøjde og kystlinjeafstand i 2016

Der er i forlængelse af krav fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet foretaget målinger af havbundsdybder ud for diget. Målingerne har givet forklaringen på hvorfor diget er mest udsat i nord omkring Gåsegangen, idet der ud for dette område hurtigt bliver dybt vand. Eventuel ralfodring i vandet skal overvejes. 

Der skal igen foretages opmåling i 2017.

Beboerne nord for diget på Duevej har deltaget i betalingen af målingerne af havbundsdybderne, for evt. at finde en fælles løsning mod kysterosion ved den nordlige kyststrækning.

Digelagets bestyrelse har meddelt, at de ikke ønsker at stå for det projekt med tilhørende myndighedsansøgninger og endnu en kapitel 1 sag med Kommunen og Kystdirektoratet. 

Digets tilstand
Bestyrelsen tilset diget løbende. Diget er gennemgået sammen med kommunen, jf.                                              vedtægten og fundet i god stand.

Indvielse
Diget blev indviet med deltagelse af Odsherreds borgmester den 25. april 2015, op mod 70 mennesker og TV2 øst deltog i festligheden.

Erstatninger
Taksationskommissions afgørelse af erstatningsudbetalinger blev anket af ejerne af Ørnevej 23 og Duevej 49. Sagsbehandlingstiden i overtaksationskommissionen er lang. Primo januar 2016 fik digelagets bestyrelse besked på, at det kunne forventes, at der blev berammet i møde i overtaksationskommissionen efter sommeren 2016. Mødet er senere søgt fremskyndet.

Økonomi og regnskab
Der har som nævnt været store omkostninger efter stormene i starten af år 2015. Et økonomisk overskud fra etableringen af diget kombineret med vedligeholdelsespuljen har sikret, at vi ikke har været nødsaget til at optage lån, eller opkræve yderligere bidrag.

Grundejerne indbetaler som bekendt fast kr. 100.000 i januar og juli måned jvf. vedtægterne.

Da det pr 1. februar 2015 ikke har været skader hen over vinteren er vi godt på vej med konsolideringen af vedligeholdelsespuljen.

Regnskabet for 2015 vedlægges årsberetningen

Hjemmeside
Referater Digelagets bestyrelsesmøder og andre informationer kan ses på WWW.digelaget-gniben.dk

 

Etableringsomkostninger, 4 grundejere nord for Gåsegangen
Da Odsherred Kommune som myndighed i sin tid fastlagde rammerne for betaling af etableringen af oversvømmelsesdiget, var det alene ud fra grundenes behov for beskyttelse mod oversvømmelse. Betalingen blev udregnet ift. grundenes højdemæssige beliggenhed.

De 4 nordlige grunde i 1. række lå over betalings koten, hvorfor disse grundejere ikke skulle betale - og heller ikke har betalt - for etablering af diget.

De 4 grundejere er med til at betale vedligeholdelse af diget. Betaling sker ligeledes ud fra grundenes højdemæssige beliggenhed, efter princippet - De grunde der ligger højt skal yde en tilsvarende lille betaling.

 Efter der har været voldsomme storme, særligt stormen Bodil men også efterfølgende storme, har digelaget skulle ofre særlig mange midler ved de 4 nordlige grunde nord for Gåsegangen, til at reetablere strandeng og digets muld og græsbelægning samt sikre kysten og diget med raludlægning.

Skønsmæssigt beløber udgifterne sig til ca. 800.000 kr. Det virker ikke rimeligt.

Der har derfor været dialog med de 4 grundejere, hvoraf 2 af grundejerne har givet positive tilbagemeldinger om at medvirke med en vis betaling af etableringsomkostningerne.
Ud fra de indkomne signaler, er der ikke udsigt til at de 2 øvrige grundejere er indstillet på økonomisk samarbejde.

Bestyrelsen finder ikke at der er retfærdighed i situationen og overvejer at tage emnet op.
Bestyrelsen er klar over at det kræver en politisk behandling og vedtagelse på generalforsamling, men finder det ønskeligt at få afprøvet.

Bestyrelsens pejling i embedsværket signalerer forståelse for at der er ny viden, der med rette kan tages op til ændring af betalingsmodellen.

Du kan læse mere herom i bestyrelsesmødereferat af den 02.03.2016 - se hjemmesiden.

Der var ingen spørgsmål. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
Årsregnskabet er udsendt og udlagt på Digelagets hjemmeside, www.digelaget-gniben.dk, som Årsrapport og Revisionsprotokollat.Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december.   
Digelagets eksterne revisor, Carsten Hansen, Revisionshuset i Holbæk, gennemgik regnskabet.
Der er negativ egenkapital, men likviditet.
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet godkendtes uden bemærkninger .

5. Forelæggelse af budget for 2016
Budgettet er udsendt og udlagt på Digelagets hjemmeside, www.digelaget-gniben.dk, som hhv. Budgetforslag for Vedligeholdelse 2016 og Betaling og afdrag på lån 2016.
Knud Rasmussen gennemgik Budgetforslagene.

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet godkendtes uden bemærkninger .

6. Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne  

 

7. Valg til bestyrelsen

Navn

Funktion

Grundejerforening

Valg 2016

Næste valg

Ivar Green-Paulsen

Formand

Sejer Strande

Genvalgt

2019

Nils Pinholt

Sekretær

Sejer Strande

Genvalgt

2019

Carsten Borchorst

Næstformand

Søgården

Ikke på valg

2017

Peter Tinning

Bestyrelsesmedlem

Søgården

Ikke på valg

2018

Knud Rasmussen

Kasserer

Hyldebo

Ikke på valg

2018


Søren Kjærulff

1. Suppleant

Søgården

Genvalgt

2017

Peter Fjeldbye

2. Suppleant

Sejer Strande

Genvalgt

2017


8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Revisionshuset i Holbæk. Forslaget blev vedtaget

9. Eventuelt

Udbedring af skade.
Vi har fået en ny grundejer i Sejer Strande, Bülowsvej nr. 55, som med udkørsel i februar med tunge køretøjer fra sin baghave mod vandet har beskadiget digets muld og græslag, både på toppen og langs siderne. Det er aftalt mellem formanden og nr. 55, at bestyrelsen kontakter dige entreprenøren og lader denne udbedre skaderne og betalingen afholdes af skadevolder.

Beskyt oversvømmelsesdiget

Digelaget appellere til, at vi alle hjælper de personer, som måtte overse skiltene (og spadserer og cykler på diget) til at komme videre på rette vej.

 

Ivar takkede for fremmødet og den saglige deltagelse og ønskede en god sæson for alle.

 

 

Der var fremmødt 17 stemmeberettigede og fremlagt 2 fuldmagter.  

 

Referat - Generalforsamling 2016

                       Ordinær generalforsamling for

                 DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling.

                              Som afholds

                        Søndag den 24. april 2016 kl. 12.00

                                i Odden forsamlingshus

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.

Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.

Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ivar Green-Paulsen, Sejer Strande (modtager genvalg)

Valg af 1. og 2. suppleant

 1. Suppleant Søren Kjærulff, Søgården (på valg)
 2. Suppleant Peter Fjeldbye, Sejer Strande (på valg)

Valg af revisor

Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen for

DIGELAGET GNIBEN

Protokollat for 2015

Budgetforslag 2016/2017

Referat fra Generalforsamling for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Forsamlingshuset i Havnebyen, 4583 Sjællands Odde, Lørdag den 18. april 2015, kl 12 – 13

 

1. Valg af dirigent
Finn Nicolajsen blev valgt.
FN oplyste at han anså at generalforsamlingen som retmæssigt indkaldt. Der var ingen indsigelser. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Bestyrelsesmedlem Nils Pinholt blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning
Formanden forelagde bestyrelsens beretning:

Bestyrelsen har i det forløbne år hovedsaglig arbejdet på at få færdiggjort diget.

Efter generalforsamlingen i 2014 udestod en opgave vedr. retablering af diget efter stormen Bodil, arbejder med digets færdiggørelser, herunder at sikre græsvækst på diget, myndighedsdialog vedr. godkendelse af firbensbanketten, og sikring af diget med yderligere ralfodring langs kysten.

I juni måned opnåedes enighed med forsikringsselskabet om udbetaling af ca. 400.000 kr. som følge af skader opstået under ”Bodil”.

I Juni måned afsagde taksationskommissionen sin afgørelse vedr. klager over kommunens tilbudte erstatning til kystgrundejerne. 3 kystgrundejere ved gennemkørslerne til vandet fik tilkendt hver 15.000 kr. som kompensation af indsigtsgener. Udgifterne tillægges opførelsen af diget. 2 kystgrundejere har efterfølgende påklaget afgørelsen til overtaksationskommissionen, hvor sagen er til behandling. Der er normalt lang behandlingstid, og sagen verserer stadig.

Primo juli 2014 havde Kystdirektoratet indkaldt interesserede og Odsherred Kommune til en gennemgang af mulighederne for fælles løsningerne på strækningen fra spidsen af Odden til Hyldebo Strandvej, specielt udfor de nordlige grunde i digelaget. KD anbefalede at der foretages en opmåling af havbundsdybder, og foreslog at grundejerne nord for diget og digelaget kunne dele udgifterne.
Digelaget er jvf vedtægterne forpligtiget til at foretage en havbundsundersøgelse og har god kontakt til de nordlige grundejere.

Læsideerosion, som havde påvirket diget i den nordlige ende blev drøftet, ligeledes blev muligheden for bølgebrydere drøftet. KD oplyste at såfremt der var ønsker til tiltag med erosionsbeskyttelse, skulle der startes en ny §1 sag. Digelagets bestyrelse meddelte med det samme, at digelagets bestyrelse pt. ikke havde overskud til at kaste sig ud i nye tunge opgaver, efter 8 års arbejde med digeprojektet.

Kystdirektoratet inspicerede diget og den ringe græsvækst og anbefalede en udlægning af 5 - 10 cm muld ovenpå diget, og fandt ikke at den udførte tilførsel af mulddrys ville kunne sikre en hurtig og stærk græsvækst. Bestyrelsen drøftede sagen med rådgiveren og entreprenøren, hvorefter en græskonsulent blev tilkaldt. Rådet herfra var, ligesom anbefalet af som kystdirektoratet, tilførsel af 5- 10 cm muld, og ny såning.

Kystdirektoratet inspicerede den nordligste del af stranden og den eroderede / udhulede forstrand og anså situationen som kritisk for digets sikkerhed. Der blev indgået aftale om tilførsel ral mod nord svarende til 1. års vedligeholdelseskontingent. Dette viste sig senere at være et godt tiltag i forbindelse med stormen Egon der huserede den 10. og 11. januar 2015.

I September blev aftalen om tilførsel af muld og græssåning indgået og udført.  Firbensbanketten blev efter en del møder med Odsherred Kommune beskrevet, udført og endelig godkendt af myndighederne.

Medio oktober var græsset i spiring, og et lunt efterår betød længere vækstperiode end beregnet.

Nye skilte blev bestilt og opsat på digets top ved de 5 overgange.

Medio november blev det konstateret at der var opført en ikke tilladt rampe på dige. Odsherred Kommunen har efterfølgende overtaget sagen, efter både Kystdirektoratet og Kommunen udtalte at dette ikke var tilladt at påhægte ramper på digets græsbegroning.

Digelaget har udarbejdet en skitse af en flytbar trappe der tillades grundejerne i 1. Række at lægge på digeskråningen. Skitsen er udsendt til grundejerne i 1. Række og kan hentes på vor hjemmeside.

Ultimo december blev det 25-årige byggelån hjemtaget, efter der var dannet overblik over de samlede opførelsesomkostninger.

Bestyrelsen besluttede, at den ikke kan påtage sig administration af indfrielsen af lån ved et ejerskifte. Lånet i kommunekredit er inkonvertibelt. Såfremt der er problemer med lån til diget, bliver dette en sag mellem køber og sælger.

Den 10. januar 2015, kom stormen Egon rullende ind over Danmark. En ny voldsom storm der rasede fra vest over Sj. Odde i mere end 30 timer, med vindstyrke over 30 m/sek, bølgehøjder på 3,5 m og med forhøjet vandstand på 110 cm.
Vort nye oversvømmelsesdige redde os fra oversvømmelse, allerede fra digets 1. år.

Beredskabsstyrelsen og Odsherred Kommune kontaktede digelaget, og tilbød at observerede diget under hele stormen. Det resulterede i at der syd for Gåsegangen blev udlagt sandsække på digets skrænt mod vandet, på en strækning på ca hundrede meter. Det havde en fin effekt.

Bestyrelsen og entreprenøren besigtigede diget inden for de første dage.
Den megen presseomtale fra TV og aviser om digets tilstand blev afdramatiseret ved besigtigelsen. Det var kun noget af mulden der var eroderet fra ler kernen. Lerkernen var intakt. Muldlaget var eroderet på grund af det unge græs, der grundet den korte vækstperiode ikke havde nået at danne stærke rødder.

I januar/ februar blev regnskab, partsfordeling og regnskab for opførelsen afsluttet.

Den 30. marts blev diget gennemgået med digelaget og entreprenøren for færdiggørelse, og udbedringer af skaderne efter stormen Egon. Det drejer sig om reetablering af afskyllet muld på diges overflader, supplerende dræn og flytning af indskyllet ral til nord ved gåsegangen, hvor Egon tog særlig fat.

Ifølge Digelagets vedtægter skal havbundsdybderne måles i år 1. efter digets færdiggørelse. Dette arbejde er udbudt og igangsat. Grundejerne nord for diget har tilbudt at deltage i brugen og betaling af opmålingen, som også er til gavn for dem og deres problemer med kysterosion.

Der foretages en landinspektør opmåling af digekronens højde i foråret 2015, for at undersøge for evt. sætninger.

Der er planlagt indvielse af diget lørdag den 25. april 2015 kl 12 på Engvibevej med deltagelse af digelagets medlemmer, borgmester, udvalgsformand, politikere, embedsmænd fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet samt pressen.
Der bydes på pølser, øl og vand

Referater fra Digelagets bestyrelsesmøder kan ses på WWW.digelaget-gniben.dk

Der var ingen spørgsmål. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

4. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning
Årsregnskabet er udsendt og udlagt på Digelagets hjemmeside, WWW.digelaget-gniben.dk, som Årsrapport og Revisionsprotokollat.Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december.   
Digelagets eksterne revisor, Carsten Hansen Revisionshuset i Holbæk, gennemgik regnskabet.
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet godkendtes uden bemærkninger .

 5. Forelæggelse af budget for 2015
Budgettet er udsendt og udlagt på Digelagets hjemmeside, WWW.digelaget-gniben.dk, som hhv Budgetforslag for Vedligeholdelse 2015 og Betaling og afdrag på lån 2015.
Knud Rasmussen gennemgik Budgetforslagene.

A. Opførelsesregnskab

Digeprojektets anlægsudgifter er oprindeligt afsat i 2013 til Kr 7.600.000.
Digeprojektets byggeregnskab er afsluttet og slutregning er på kr 7.703.000

Opførelsesregnskabet er udsendt fra revisor ved indkaldelsen til generalforsamlingen

B. Meromkostningerne til medlemmerne
Der vil således komme en slutregning for anlæggelse af diget, som størrelsesmæssigt afhænger af den kote matriklen ligger i og om betalingen er kontant eller finansieret over 25 år.


Meromkostningerne er indregnet og udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og gentages nedenfor.

Ekstrabetaling sker for medlemmer der har valgt kontantbetaling via opkrævning fra Digelagets kasserer og for medlemmer der har valgt betaling via ejendomsskatten sker ekstrabetalingen automatisk via ejendomsskatten fra Odsherred Kommune, der udsendes omkring 1. juni 2015.

Ligeligt bidrag for alle under kote 1,95

Højde bidrag for gruppe-medlem

I alt

Finansierings bidrag pr. år

Kotegruppe ift terrænkote på matrikel

I alt

kontant

Betalings gruppe ift kotegruppe

Betalings faktor

Anlægsbidrag: Terrænkote fordelte etableringsomkostninger, kontantbetalt og lånefinansieret

kr. 58.784,74

0-100

100-130

1

2

8,5

6,7

kr. 74.577,65

kr. 27.198,91

130-160

160-195

3

4

5,0

3,1

kr. 43.869,21

2.824

kr 77.402

kr 61.609

2.824

2.824

kr 46.693

kr 30.023

2.824

3.139,60

3.945,04

1.530,22

2.379,86

C. Opkrævning vedligehold for 2015

Vedligeholdsbidraget, som endnu ikke er opkrævet for 2015, kan forventes opkrævet omkring 1.juni og gælder for 2015. Bidragets størrelse afhænger af den kote, som matriklen ligger i.

 Jvf vedtægterne, som er fastlagt af Odsherred Kommune, skal der i budgettet afsættes kr 200.000 pr år til vedligeholdelse af diget. 
Beløbets størrelse kan ændres af byrådet, hvis det skønnes nødvendigt.

 Odsherred Kommune anses det som værende i grundernes fælles interesse at området er oversvømmelsessikret. Odsherred Kommune har derfor via vedtægterne fastlagt at grundejer -foreningernes medlemmer, uden for betalingsgrænserne, skal være med til at betale til vedligeholdelse af diget.
Beløbet udgør 208 kr pr parcel, og opkræves via grundejerforeningerne.

 

Vedligeholdsbidrag: Terrænote fordelt i vedligeholdsomkostninger pr. år

Betalings gruppe ift kote gruppe

0-100

1

Kote gruppe ift terrænkote på matrikel

2

100-130

160-195

3

4

130-160

Højde bidrag for gruppe-medlem

kr 208

680

Betaling pr grundejer via grundejerforening

536

kr 208

kr 208

400

248

kr 208

I alt pr. år ved 200.000 kr./år

kr 476

1.364

Ligeligt bidrag for alle under kote 1,95

1.220

kr 476

kr 476

1.084

932

kr 476


De den af beløbet som ikke anvendes akkumuleres i en vedligelholdesfond til brug for det eller de følgende år. Den samlede akkumuleringspulje må max. udgøre kr 800.000.
Ved fyldt akkumuleringspulje vil grundejeren vil ikke blive opkrævet indbetaling til vedligeholdelse.

Der var ingen spørgsmål, og regnskabet godkendtes uden bemærkninger .

6. Forslag fra medlemmerne
Duevej 9 ønskede skiltet opsat på digets skråning mod vandet, så gående trafik holdes længere væk fra sommerhusene og holdes ude mod Kysten.

Digelaget skal arbejde for at digets beskyttelse af græsvækst og firbensbanket, så diget ikke beskadiges af gående trafik. Digelaget vil opsætter supplerende skilte ved digefoden. Skiltene bliver i version som på digets top, og suppleres med pil hvor viser hvor der ikke må gås.

Digelaget appellere til at alle hjælper de personer, som overser skiltene, til at komme på rette vej.

7. Valg til bestyrelsen

Navn

Funktion

Grundejerforening

Valg 2015

Næste valg

Ivar Green-Paulsen

Formand

Sejer Strande

Ikke på valg

2016

Nils Pinholt

Sekretær

Sejer Strande

Ikke på valg

2016

Carsten Borchorst

Næstformand

Søgården

Ikke på valg

2017

Peter Tinning

Bestyr.medlem

Søgården

Genvalgt

2017

Knud Rasmussen

Kasserer

Hyldebo

Genvalgt

2017


Søren Kjærulff

1. Suppleant

Søgården

Nyvalgt

2016

Peter Fjeldbye

2. Suppleant

Sejer Strande

Genvalgt

2016

 

8. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte med Revisionshuset i Holbæk. Forslaget blev vedtaget

9. Indvielse af diget
Digelagets bestyrelse inviterer digelagets medlemmer, borgmester, udvalgsformand, politikere, embedsmænd fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet samt pressen.
Arrangementet afholdes lørdag den 25. april 2015 kl 12 på Engvibevej.
Der opstilles pølsevogn og inviteres på taler, pølser, øl og vand.

10. Eventuelt
Finn Kensing, Ørnevej 19 takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats gennem de mange år, og glædede sig over at det er lykkedes at oversvømmelsesbeskytte vore sommerhuse og rose det flotte landskabelige resultat, og at havudsigten er til gode set, helt i tråd med hvad bestyrelsen havde stillet grundejerne i udsigt. Herefter stort bifald fra salen.

Ivar takkede for fremmødet og den saglige deltagelse.

Der var fremmødt 32 stemmeberettigede og udstedt 1 fuldmagt .  

 

 

Referat - Generalforsamling 2015

Skiltning af diget.

Vi er noget generet af folk, der bruger den flade del (red. firbensbanketten) af diget som gangsti!
Vi går ofte ud og beder dem om at fortsætte turen nede på stranden. Flere er overraskede over, at det er dige og privat grund.

Vi vil derfor bede digelaget om at sætte skilte op på den flade del af diget også. Skiltene på den grønne (høje) del af diget er fine. Kan de samme skilte sættes op ved hver overgang på de flade dele/”stien” også?

Med venlig hilsen

Michael og Charlotte Preisel

Duevej 9

Indkomne forslag til generalforsamlingen

                       Ordinær generalforsamling for

                 DIGELAGET GNIBEN – SJÆLLANDS ODDE

På bestyrelsens vegne, i henhold til vedtægternes § 7, indkaldes til ordinær generalforsamling.

                              Som afholds

                        Lørdag den 18. april 2015 kl. 12.00

                                i Odden forsamlingshus

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning.

Forelæggelse af budget for det efterfølgende regnskabsår.

Valg af medlemmer til bestyrelsen. Knud Rasmussen og Peter Tinning er på valg, (de modtager genvalg.)

Valg af 1. og 2. suppleant

Valg af revisor

Evt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet til bestyrelsen 14 dage inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen for

DIGELAGET GNIBEN

INDVIELSE AF DIGET

Bestyrelsen for digelaget inviterer hermed digelagets medlemmer, borgmester, udvalgsformand, politikere, embedsmænd fra Odsherred Kommune og Kystdirektoratet samt pressen.

Arrangementet afholdes lørdag den 25. april 2015 kl. 12 på Engvibevej ved diget. Der opstilles pølsevogn og inviteres på taler, pølser, øl og vand.

Generalforsamling 2015 og indvielse af diget

År 2014, 24. juli, afholdtes generalforsamling i Digelaget Gniben - Sjællands Odde på Langelinie Allé 35, København Ø.

Baggrunden for generalforsamlingen var, at årsrapporten for 2013, som blev behandlet på den ordinære generalforsamling den 27. april 2014, ikke inden for den vedtægtsmæssige tidsfrist var blevet gjort tilgængelig. Der var ikke under den ordinære generalforsamling eller siden modtaget bemærkninger til årsrapporten. Under hensyn til den vedtægtsmæssige frist afholdtes derfor generalforsamling med godkendelse af årsrapporten for 2013 som eneste dagsordenspunkt.

Bortset fra formanden var ingen medlemmer mødt, repræsenterede eller havde meddelt fuldmagt.

Advokatfuldmægtig Andreas Andersen-Mølgaard blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen overgik derefter til behandling af dagsordenen, der som eneste punkt havde godkendelse af årsrapporten med revisorpåtegning.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.

Generalforsamlingen hævet.

_________________________________

Andreas Andersen-Mølgaard (dirigent)

Protokollat

Referat fra Stiftende Generalforsamling for Digelaget Gniben - Sjællands Odde

Forsamlingshuset i Havnebyen 4583 Sjællands Odde, Søndag d. 27. april 2014 klokken 12.00 – 14.00

Velkomst

Formand Ivar Green-Paulsen bød velkommen til de 50 fremmødte, de 6 bestyrelsesmedlemmer og advokat, som bestyrelsen havde indkaldt til sikring af, at generalforsamlingen kunne afholdes retmæssigt.

Ivar orienterede om, at den siddende bestyrelse er oprindelige medlemmer fra Kystgruppens bestyrelse iht. reglerne fra Odsherred Kommune skulle Kystgruppens bestyrelse, ved starten af digets opførelse, overgå til en midlertidig Digelagsbestyrelse frem til denne stiftende generalforsamling, som er i dag.

Ivar præsenterede Digelagsbestyrelsens målsætninger

 1. At skabe et godt Samarbejde mellem grundejerforeningerne til opnåelse af fælles mål.
 2. At opnå beskyttelse af sommer- og helårshuse mod kommende oversvømmelser.
 3. At fremtidssikre sommer- og helårshuse mod kommende oversvømmelser.
 4. At opnå myndighedstilladelser til erosionsbeskyttelse af vor kyststrækning.
 5. At tilpasse diget bedst muligt til de landskabelige omgivelser og lokale dyreliv.
 6. At opnå bedst mulige udsigtsforhold over diget fra de enkelte parceller.
 7. At opnå god balance i digets udseende, holdbarhed, drift og økonomi, såvel anlæg som drift.
 8. At opnå en god adgang til stranden af de eksisterende veje for gående og både på trailere
 9. At opnå betalingsmodeller for hhv. kontant og over 25 år, med opkrævning via ejendomsskatten
 10. At opnå godt og tæt samarbejde med myndigheder, så projektet kan opnå fuld myndighedsgodkendelse.

Digelagsbestyrelsen opfatter at disse mål er nået.
Ivar fortalte at Bestyrelsen rigtig godt kunne tænke sig, at entreprenørerne var helt færdige med mangelafhjælpning og at gensåning af græs på diget var sket og at diget var grønt og nyslået.

– men det skal nok komme.

Valg af dirigent
Adv. Johan Weihe, Bech-Brunnblev valgt.
JW oplyste at der var indkaldt med 3 ugers varsel, og indkaldelsen var også opslået på Digelagets hjemmeside i 4 uger. http://www.digelaget-gniben.dk
Dirigenten spurgte om der var nogen indsigelser, hvilket der ikke var og dirigenten oplyste herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Bestyrelsesmedlem Nils Pinholt, blev valgt

3. Valg af stemmeudvalg
Finn Kensing, og Niels Bülow blev valgt.
Finn Kensing, repræsentant for de 6 medlemmer mellem Sejer Strande GF og Søgården GF.
Niels Bülow er formand i Hyldebo GF

4. Bestyrelsens beretning

Der er afleveringsforretning på onsdag

Der er focus på græsset, som mangler at omsås og komme i vækst

Forhistorie:

Der har siden 1976 været forsøg på etablering af en beskyttelse mod oversvømmelse og kysterosion.

I 1987 søgte grundejerforeningen Sejer Strande om at etablere et skeldige mellem grundejerforeningerne Sejer Strande og Søgården, som efterfølgende blev godkendt i amtet, men stoppet idet en enkelt grundejer i grundejerforeningen Sejer Strande ikke accepterede diget på sin grund.

Siden har adskillige oversvømmelser plaget området, for både Sejer Strande og Søgården.  I 9 ud af 10 tilfælde er vandet trængt ind ved det lavest beliggende område i Søgården ved Engvibevej og løbet bag om ind i de lavere liggende områder og oversvømmet huse i Sejer Strande og Søgården.

I 2007 besluttede generalforsamlingen i Sejer Strande, at forsøge etableringen af en oversvømmelsesbeskyttelse med genoptagelse af skeldige tanken. Ingeniørfirmaet Carl Bro udfærdigede projektet og opmålte området.  Grundejerne imellem de 2 grundejerforeninger på Ørnevej tilsluttede sig ønsket om deltagelse i digeprojektet.

Henvendelser til kommunen og kystdirektoratet samt en henvendelse fra medlemmer fra grundejerforeningen Søgården betød, at Sejer Strande på sin generalforsamling i 2008 besluttede, at søge større udbredelse og en mere sikker beskyttelse mod oversvømmelse, ved at etablere et egentlig dige mod havet med deltagelse også af grundejerforeningen Søgården.

Grundejerforeningen Søgården lod i 2008 COWI udarbejde et forslag til et kystnært dige, og et egentligt samarbejde mellem de 2 grundejerforeninger blev etableret. Det stod i 2009 klart, at der ikke kunne opnås fuldstændig enighed om igangsætning af etablering af et dige, idet blot en grundejer kunne stemme projektet ned. Kommunen blev herefter kontaktet, med anmodning om at starte en kapitel 1 sag i kystdirektoratet.

Kystdirektoratet behandlede sagen og erkendte behovet for oversvømmelsesbeskyttelse, men der opstår uoverensstemmelse om placeringen af kystdiget, idet nogle bestyrelsesmedlemmer i Søgårdens Grundejerforening ønsker et kystnært dige, men Kystdirektoratet og Odsherred Kommune vil kun acceptere et oversvømmelsesdige som skulle tilbagerykkes fra kysten.

I 2010 meddeler kommunen velvilligt, at de vil give kommunalgaranti til opførelse af et dige, og at man vil lægge penge ud  til rådgivning. Der tegnes i foråret 2011 kontrakt med rådgivningsfirmaet M.S. Rosbæk om rådgivning og udarbejdelse af projekt for opførelsen af et dige.

På baggrund af rapporten udfærdiges et projekt som der indkaldes til borgermøde om.

Projektet vinder ikke tilslutning hos mange af de indkaldte, hovedsagelig på grund af hvem der skulle betale for diget, og en ny betalingsgrænse indføres, i forhold til grundenes beliggenhed og risiko for oversvømmelse samt bølgehøjder og indregnet et 50 års scenarie, efter flere møder og samtaler med Kystdirektoratet i foråret 2012. Kommunen godkender projektet, og efter et nyt borgermøde, indkommer der 2 klager, som har opsættende virkning for projektet.

Klagerne til hhv. transportministeriet og natur og miljøklagenævnet udsætter projektet til februar 2012, hvor klagerne afvises i såvel transportministeriet og i natur og miljøklagenævnet.

Projektforslaget færdiggøres til udbud, men det siddende kystudvalg kan ikke tegne digeforeningen, hvorfor kommunen foreslår, at der nedsættes en digebestyrelse / digelagsbestyrelse.
Digelagsbestyrelsen skulle oprettes som en juridisk enhed for at kunne tage beslutninger, optage lån etc.

Digelaget blev oprettet af Odsherred Byråd den 25/6 2013, og den tidligere kystgruppen indsættes i digelagets bestyrelse med følgende personer:

Fra Grundejerforeningen Søgården: 
Conny Nøhr Korsholm, Carsten Borchorst og Peter Tinning. Suppleant Birgitte Andersen

Fra Grundejerforeningen Sejer Strande:
Ivar Green-Paulsen (Formand) og Nils Pinholt. Suppleant Peter Fjeldbye.

Kommunen besluttede samtidig, at gennemføre en åstedsforretning på strandgrundene for senere at gennemføre en ekspropriation, med baggrund i at nogle af grundejerne i første række (Ørnevej og Duevej) ønskede erstatning for digets placering på deres grunde. Åstedsforretningen blev afholdt den 27. juni 2013, hvor strandgrundene blev tilbudt en erstatning på 0 kr.

Byrådet besluttede ekspropriation på byrådsmødet den 27. august 2013, med en måneds klagetid.

På byrådets møde den 24. september 2013 blev der givet lånetilsagn til digelaget, så lån kunne optages. Kommunen tilbød samtidig, at opkræve vedligeholdelsesbidraget sammen med ejendomsskatten.

Forinden havde entreprenørydelsen og lånet været udbudt og givet til den med det mest favorable tilbud.

Medio august viste kommunekredit sig at være billigst med et 25 årigt lån og Nordea blev valgt som bankforbindelse. Revisorhuset i Holbæk blev valgt som revisor.

C Holbøll og Sønner A/S viste sig at være billigst på entreprenørydelsen med et tilbud på 6.198.165, hertil skal lægges rådgiverydelsen på ca. 700.000 diverse advokatomkostninger, garantiprovision til kommunen m.v.. Estimeret opførelsessum ca. 7 mio. kr.

På bestyrelsesmødet den 8. september var der enighed om, at gå i gang så hurtigt som muligt for at få diget gennemført i indeværende år. Klagefristen den 27. september var dog kritisk i dette tilfælde, idet en klage kunne udsætte projektet på ubestemt tid.

Der indkom en klage på en af de sidste dage før klagen udløb, hvilket havde opsættende virkning idet klagen skulle behandles i Trafikministeriet. Klagen blev trukket tilbage med virkning fra den 8/10 2013.

Lånet blev optaget den 2. oktober og den 11. oktober blev der tegnet en entrepriseforsikring på opførelsen af diget. Samme dag meddelte Conny Nøhr Korsholm, at hun efter 5 års arbejde i digelaget trak sig fra bestyrelsen, 1. Suppleant Birgitte Andersen trådte ind i stedet.

Den 11. oktober blev dige opførelsen startet, med håb om færdiggørelse inden julen 2013.

På bestyrelsesmødet den 23/10 gennemgik vi status på projektet der var godt i gang, dog havde der været indsigelser fra en enkelt grundejer i den nordlige del af diget. Indsigelsen kom dog ikke til en egentlig klage.
Man valgte at starte diget syd for de fire nordlige grunde, dvs. syd for Gåsegangen og gå mod syd, væsentligt fordi byggetakten beroede på at man ”trak” digets tilblivelse efter sig, og der skulle være tid til at etablere en spuns ved overkørslen på Engvibevej, idet der på grund af den sene opstart var leveringstid på mange måneder på stålspuns.

De første byggemødereferater blev gennemgået. Proceduren for kontant betaling og betaling for vedligehold blev gennemgået og besluttet. Der blev afsendt en ansøgning til kommunen om et tilskud til diget. Denne ansøgning er efterfølgende ikke imødekommet af kommunen.

Den 9/11 blev samtlige medlemmer af digelaget orienteret om stadet for byggeriet og mulighederne for betaling.

Den 14/11 afsendte Odsherred Kommune brev til taksationskommissionen idet 8 kystgrundejere enten ikke havde svaret, eller var uenige i enten ekspropriationen eller den tilbudte erstatning. De øvrige kystgrundejere havde med stor tilslutning accepteret ekspropriationen og erstatningen på 0 kr. Bestyrelsen havde entreret med advokatfirmaet Bech Bruun om et oplæg til taksationskommissionens behandling af sagen.

Den 25/11 afsendtes spørgsmål om bindende svar fra skat vedr. muligheden for at den enkelte kunne fratrække renterne fra lånet gennem digelaget revisor. Spørgsmålet afvistes af skat, men skal behandles i skatterådet.

Medio/Ultimo november var der megen regn, vand og pløre i området, som sinkede projektet i ca. 5 dage.
På byggemødet den 25. november fastlagdes en slutdato for byggeriet til omkring primo januar 2014.

Den 6. december om morgenen, blev vi udsat for århundredes storm med katastrofale følger for mange grundejere, Det forventes, at udbedring af skaderne langt overstiger opførelsessummen for diget. Beredskabsstyrelsen og entreprenøren blev tilkaldt, og der blev arbejdet hårdt for at begrænse skaderne, bl.a. blev der gravet afløb til havet, opsat ekstra pumpekapacitet, genetableret strømforsyning m.v.
Der blev lagt ekstra køreplader idet området igen fremstod meget vådt.

Den 16/12 blev der afholdt byggemøde hvor skaderne blev besigtiget.

Mod nord var forstranden væk helt ind til digefoden, og 4 steder langs kysten var der store lommer med bort skyllet ral, et element som skal kunne trække energien ud af opskyldende bølger.

Rådgiveren mener, at stensætningen der er etableret af en lille kreds af grundejere i 1. Rækker nord for diget, har haft væsentlig indflydelse på erosionen af kystengen og vort dige i nord. Erosionen har fjernet halvdelen af det netop etablerede dige i nord. Entrepriseforsikringen blev gennemgået med forsikringsselskabet i skrivende stund er sagen ikke afgjort.

Det er aftalt, at der tilføres betydelig mængder ler til sikring af diget mod nord.
Kystdirektoratet er som myndighed, anmodet om en vurdering af påvirkningen af diget fra den nordlige stensætning, og af en mulig løsning for området helt fra Hyldebo Strandvej til enden af Duevej. Sagen er omfattende og den etablerede stensætning nord for diget er nu til behandling i statsforvaltningen.

Den 8 januar afholdtes igen bestyrelsesmøde, med beslutning om udbedring af skaderne fra stormen, evt betaling fra TDC og SEAS, idet flere el skabe havde været i brand. På mødet indgik punkter som mulighederne for erstatning, den kontante betaling pr 31/12, færdiggørelsen af diget evt. tilslutning til drænet erosionsbeskyttelse og kommunens opkrævning af betaling.

Den 14. januar 2014 blev digearbejdet genoptaget og den 4. februar blev diget lukket med sidste læs ler, ud for Ørnevej.

Diget mod nord blev færdiggjort i uge 8 og i uge 9 afsluttede entreprenøren sit arbejde.

Bestyrelsesmødet den 12/3 omhandlede indkaldelse til generalforsamling, økonomi stemmeprocedurer, vedligeholdelse og skiltning, hvor specielt færdsel på diget blev drøftet

Taksationskommissionen indkaldte til møde om evt. erstatning den 28 marts 2014.

Efter gennemgangen på stedet var der møde i forsamlingshuset. Bestyrelsen havde indkaldt advokat som rådgiver for digelaget. Dommeren udsatte drøftelserne til fredag 25 april, så de klagende kunne få mulighed for at drøfte hvorvidt de ønskede advokathjælp. De berørte grundejere blev tilbudt gratis advokat bistand hvis de ønskede at gå sammen om at indgive synspunkter, som kunne indgå i Taksationskommissionen

I april blev bestyrelsen af kommunen og rådgiveren gjort opmærksomme på den læside erosion en stensætning nord for diget havde påført diget, og rådgiveren anbefalede at bestyrelsen straks tog kontakt til kystdirektoratet for at få belyst den mest hensigtsmæssige erosion beskyttelse af diget, mod fremtidige storme.
Rådgiveren anførte samtidig, at stensætningen nord for diget havde haft alvorlig indflydelse på skaderne på diget og strandengen, og en fremtidig løsning skal findes i samarbejde.

Det viste sig, at en godkendelse af den nordlige stensætning var under behandling i Naturklagenævnet, og bestyrelsen var nødt til, at indsende en klage, idet fremtidig påvirkning af diget efter rådgiverens mening var uundgåelig.

Klagen er af Naturstyrelsen videresendt til behandling i Natur Miljøklagenævnet.

Den 29. april er der gennemgang af digets tekniske opbygning. Heri indgår firbensbankettens udførelse, som ikke er godkendt af kommunen.

Der planlægges afleveringsforretning ultimo maj, og en indvielse af diget i forbindelse med generalforsamlingen i Søgården den 1. juni.

Der er endnu ikke et færdigt regnskab for opførelsen, men de foreløbige udgifter, og et estimat over hvad der mangler bliver gennemgået under punktet regnskab.

Bestyrelsen ønsker alle held og lykke med den nye oversvømmelsesbeskyttelse.

………………….

Spørgsmål og svar runden:

Martin Holgaard, Duevej 17: Ønskede oplyst om ralfodring
Svar: Ivar oplyste der er udlagt for ca. kr. 500.000 Ral  
Endvidere spurgte Martin om der var tilbagehold af betaling til entreprenør
Svar: Ivar oplyste kr. 500.000
om budget for kommende ralfodring
Svar: Ivar oplyste at der opkræves kr. 150.000 pr år, via ejendomsskatten

Niels Bülow, formand for Hyldebo grundejerforening:
Tror ikke på et fælles erosionsprojekt for kysten fra spidsen til færgehavnen. Udgangspunkterne og interesserne er for forskellige.

Conny Duevej 17, bestyrelsesmedlem til og med udsendelse af udbudsmaterialet
Den rådgivende ingeniør burde have advaret omkring erosionsrisiko pga. stensætningen ud for grundene nord for diget.
Er han forsikret herfor?
Er Kr. 300.000 – 400.000 tilstrækkeligt?
Hvad gør bestyrelsen for at sikre, at græsset kommer til at gro?
Hvad gør bestyrelsen for at sikre, at der stampes hvor der trænger?
Svar: Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Bülowsvej 25:
Hvordan checkes lermængder, med vejesedler?
Svar:  ved veje sedler samt tværsnits og dybdemålinger på stedet

Duevej ??
Hvorfor er der muld i den sydlige ende af diget? Og ikke her ved Duevej?
Svar: Diget var 10 cm for lavt. Der er højde reguleret med 10 cm muld og besået med græs.

Martin, Duevej 19:
Foreslår at diget ikke modtages før diget er jævnt, brokker er fjernet og græsset er grønt.
Svar: Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Duevej 3:
Der er maskinspor i terrænet foran diget, ved Duevej 3, efter entreprenørmaskiner, fjernes de?
Svar - Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Er der styr på om diget er for højt?
Svar: Der er foretaget kontrolmålinger af landinspektør. Hele diget overholder tolerancerne på +/- 10 cm.
Diget er generelt indenfor +/- 5 cm.

Niels Bülow,
Ral dækker firbensbanket og firbensbanket burde ligge på den anden side af diget så firbenene får mere sol.
Ivar – Der foreligger en større biolog rapport herom, som myndighederne har pålagt rådgiveren at anvende. 

Duevej 47
Ud for de nordlige 4 grunde har stormen Bodil udhulet kysten.
Der er dannet søer med mudder til fare for børn. Hvad gøres der ved det?
Svar: Skaderne er en følge af stormen Bodil, og anses af digelaget som resultatet af en naturkatastrofe. Grundene er private og ligger udenfor digeprojektet og de sikkerhedsmæssige interesser for sikring af diget. Inden stormen var der ingen bramme med ral langs kysten.
Efter anvisning fra projektets rådgiver er rallen udlagt i slutningen af digebyggeriet for at beskytte diget mod bølgernes slid på forstranden. Vor rådgiver oplyser samtidigt at der ikke er teknisk eller sikkerhedsmæssigt behov for opfyldning af hullerne.
Hvis de private grundejere ønsker at opfylde hullerne skal Kystdirektoratet give sin tilladelse.

Digelaget har valgt at afvente Kystdirektoratets tilbagemelding på digelagets forespørgelse vedr. læsideerosion fra den nordlige stensætning.

Duevej 21
Hvorfor er der pinde på diget.
Svar: Det er Landinspektør og geoteknikker kontrol af lermængder ved dybdemålinger på stedet.
Net stikker op af firbensbanket
Svar - Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Bülowsvej 51
Der er dybe huller i rallen langs strandengen, delvis fyldt med grene, som kan være til fare for børn.
Svar - Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Finn Erik, Bülowsvej
Finn Erik takkede Ivar og den øvrige bestyrelse for det kæmpe frivillige arbejde, der har lagt i mere 5 års arbejde, og glæde sig over at projektet var lykkedes på tværs af grundejerforeninger og de mange sejtræk med grundejere, myndigheder, rådgivere, entreprenør og glæde sig meget over at der nu var etableret et oversvømmelsesdige, så alle kan føle sig trygge for fremtiden.
Finn Erik takkede for de klare svar, og fandt at der er taget godt hånd om helle processen, og at svarene var betryggende samt at han var vældig tilfreds med digets form og dets indpasning i naturen.

Indlægget udløste stort bifald.
Bestyrelsens beretning blevet taget til efterretning.

5. Forelæggelse af foreløbigt regnskab
Regnskabet er foreløbigt, da arbejdet ikke er færdigt.
Se Bilag 1

Niels Bülow

Der er tidligere oplyst 7.2 mio. med variation på +/-

Ivar oplyste at regnskabsresultatet ser ud til at ligge på ca. 7.4 mio.,  og at endeligt regnskab ikke kan

Færdiggøres, idet der resterer økonomi vedr. mangelgennemgang og mangelafhjælpning, samt svar fra og

afklaring med forsikringsselskab om stormskader på diget under opførelsen.

Da det endelige regnskab ikke kan fremlægges på nærværende generalforsamling, hvorfor der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling 1. juni 2014 kl. 13.
Indvielse afholdes umiddelbart her efter. Der udsendes indkaldelser hertil.

Regnskabet godkendtes.

6. Forelæggelse af budget for 2014 og 2015:

Der opkræves i alt 200.000 kr. vedligehold af ral, græsslåning og eftersyn af diget for 2014, ligeledes for 2015.

Beløbet svarer til mellem 933 og 1359 pr. parcel, afhængig af grundenes kotehøjde.

Beløbet er tidligere fastlagt af Odsherred kommune og opkræves via ejendomsskatten.

De 150.000 anvendes til ralfodring efter behov og retningsliner der aftales med Odsherred Kommune som er

myndighed herfor.

Bestyrelsen foreslås honoreret for udgifter som tlf. og kørsel, kr. 2.000 til Formand og kr. 1.000 til øvrige

bestyrelsesmedlemmer. Forslaget blev vedtaget.

Årsregnskabet indsendes til kommunens godkendelse inden 1. februar, og indsendes til kommunen inden 1. april.

Bestyrelsen havde regnet med, at det første års regnskab kunne udgøre 18 måneder, men forsinkelserne betød,

at årsregnskabet blev afsluttet ultimo året 2013, med meget få poster.

Lån kr. 6.000.000

Kommunal lånegaranti kr. 7.000.000

Sikkerhed tilbagehold kr. 500.000
Ekstra arbejder /uforudseelige udgifter

Se Bilag 2

7.     Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

Den siddende bestyrelse var oprindeligt medlemmer i Kystgruppens bestyrelse.

Ved starten af digets opførelse skulle Kystgruppens bestyrelse, iht. reglerne fra Odsherred Kommune, overgå til

en midlertidig Digelagsbestyrelse frem til denne stiftende generalforsamling, hvor der skal vælges

digelagsbestyrelse. Valgperiodelængdens længde foretages første gang ved lodtrækning (3, 3, 2, 2, 1 år) og

bestyrelsesposterne fordeles.

Birgitte Andersen, formand i Grundejerforeningen Søgården ønskede at udtræde af bestyrelsen.

 1. Ivar Green-Paulsen          - Sejer Strande         villig til genvalg          Valgt – 2 år ved lodtrækning
 2. Nils Pinholt                     - Sejer Strande         villig til genvalg          Valgt – 2 år ved lodtrækning
 3. Carsten Borchorst           - Søgården               villig til genvalg          Valgt – 3 år ved lodtrækning
 4. Peter Tinning                  - Søgården               villig til genvalg          Valgt – 1 år ved lodtrækning
 5. Knud Rasmussen            - Hyldebo                 villig til genvalg          Valgt – 1 år ved lodtrækning

Bestyrelsen blev genvalgt

8.     Valg af 1. og 2. suppleant

 1. 1. Suppleant                   - Max Olsen, Søgården                    villig til valg                Valgt -  1 år
 2. 2. Suppleant                   - Peter Fjeldbye, Sejer Strande        villig til valg                Valgt -  1 år

9.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog Revisionshuset i Holbæk, som blev vedtaget

10. Indvielse af diget
Indvielse af diget planlægges til 1. juni 2014 kl. 14

11. Eventuelt

Lone, Ørnevej 23 takkede bestyrelsen for bestyrelsens store arbejde og at oversvømmelsesdiget var realiseret.


Lone var utilfreds med takseringesforretningen, som Lone blandt flere andre grundejerne i 1. Række deltog i, fredag den 28. marts.
Lone fandt det upassende at digelagets bestyrelse havde medtaget en advokat ved takseringsforretningen, og fandt at digelagets bestyrelse fremstod som modpart til grundejerne i 1. Række.

Ivar svarede at bestyrelsen ikke har nogen tanker om at være modpart, men at bestyrelsen føler et stort ansvar og ønsker at leve op til ansvaret. Bestyrelsen har i situationer haft brug for at trække på særlige faglige rådgivere for at gøre tingene bedst muligt. Det er sket i flere tilfælde gennem processen og således også ved takseringsforretningen.

Bestyrelsen var meget uforstående for indlægget og erindrede grundejeren om forløbet som fik en særlig behandling da taksationskomiteen, grundejere og bestyrelse, efter besigtigelse på stedet fredag 28. marts, drog til forsamlingshuset og forsatte mødet til kl. ca. 18.

- I forsamlingshuset tog dommeren emnet taget op.
- At der var advokat som bisidder for bestyrelsen, men at grundejerne ikke havde fået det oplyst og derfor ikke havde advokater som bisiddere,
- Dommeren svarede at dette forhold ikke skulle komme grundejerne til skade, og tilbød grundejerne gratis advokat bistand gennem kommunen, og at der kunne afsættes en måned hertil med slut frist den 25. april 2014.
- Grundejerne skulle blot blive enige om de ville tage mod tilbuddet, og meddele dommeren deres svar.
- Mødet blev afbrudt for at de grundejere der havde ønsket erstatning kunne drøfte dette og taktionskomiteen og bestyrelse og advokat forlod mødet, indtil grundejerne meldte klar til at fortsætte mødet.
- Grundejerne meddelte dommeren at de gerne ville have taktionskomiteens afgørelsen først, hvilket dommeren ikke kunne imødekomme.
- Grundejerne meddelte herefter dommeren, at de ville overveje tilbuddet og havde forstået tilbuddet og tidsfristen til den 25. april 2014.

Bestyrelsen fik indtryk af at ingen af grundejere i 1. række havde taget mod tilbuddet fra dommeren.

Lone, Ørnevej 23 Fjerner entreprenøren de ”afskårne rør” der er langt langs vores grund.
Svar - Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Lone, Ørnevej 23 var utilfreds med at der var brugt murbrokker under diget.
Svar: Der er tale om genbrugsmaterialer der er godkendt af Odsherreds miljø afd. Anvendelse af genbrugsmaterialer var en nødvendighed for at stabilisere kørevejen da der var megen regn og mudder, under digets etablering, Genbrugsmaterialer ligger indbygget under visse dele af digets ydre skråning og ikke under digekerne og digefod.
Spørgsmålet tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Niels Bülow var utilfreds med vedtægterne, som er udarbejdet af Odsherreds Kommune.
NB har siddet i Kystgruppen i en kortere periode. Ivar tilbød NB selv at kontakte Odsherreds Kommune herom.
NB tog mod tilbuddet.

Duevej 17 fik oplyst at Sankt Hans bålet ud for nr. 17 tages med til mangelgennemgangen med rådgiver og entreprenør.

Ivar takkede for fremmødet

Der deltog 50 grundejere, 6 bestyrelsesmedlemmer og ordstyreren.

26.april.2014

Digelaget Gniben Sjællands Odde
Regnskab 1.januar-31. december 2013
1 Andre eksterne omkostninger-6.262

Bruttoresultat-6.262

2 andre finansielle omkostninger-227

Ordinært resultat før skat-6.489

Forslag til disponering
Overført resultat-6.489

Disponeret i alt-6.489

Status
Aktiver
3. Diget

Materielle anlægsaktiver

2.937.570


Likvide beholdninger


782.896


Aktiver3.720.466

Passiver  egenkapital


-6.489


Modtagne forudbetalinger


774.700


Kreditinstitutter


1.950.227


Leverandører vare tjenesteydelser


1.002.028


Kortvarige gældsforpligtelser


2.952.255


Gældsforpligtelser ialt3.720.466

Passiver3.720.466

Regnskab for 1.01.2013 -31.12.2013

26.april.2014

Digelaget Gniben Sjællands Odde
Regnskab 1.januar-31. december 2013
1 Andre eksterne omkostninger-6.262

Bruttoresultat-6.262

2 andre finansielle omkostninger-227

Ordinært resultat før skat-6.489

Forslag til disponering
Overført resultat-6.489

Disponeret i alt-6.489

Status
Aktiver
3. Diget

Materielle anlægsaktiver

2.937.570


Likvide beholdninger


782.896


Aktiver3.720.466

Passiver  egenkapital


-6.489


Modtagne forudbetalinger


774.700


Kreditinstitutter


1.950.227


Leverandører vare tjenesteydelser


1.002.028


Kortvarige gældsforpligtelser


2.952.255


Gældsforpligtelser ialt3.720.466

Passiver3.720.466

2014 Foreløbigt regnskab

Digelaget Gniben- Sjællands Odde


April 2014

Foreløbigt regnskab for opførelse af digeIndtægterKontante indbetalinger

Partsandel

Sum

11

67.000,00

737.000,00

2

53.000,00

106.000,00

6

40.000,00

240.000,00

5

26.000,00

130.000,00

Kontante indbetalinger i alt kr.


1.213.000,00

Lån

Sum

A conto lån trukket fra Kommunekredit

550.000,001.400.000,00700.000,002.100.000,00


Kommunekredit i alt kr.


4.750.000,00
Indtægter i alt kr.


5.963.000,00

UdgifterA conto Holbøll (entreprenør)

Faktura

Sum

1

359.037,50


2

1.451.730,00


3

997.027,50


4

734.518,75


5

1.297.262,00


6

802.911,00


Holbøll i alt kr.


5.642.486,75

Faktura

Sum

A conto Rosbæk (rådgiver)1

129.775,09


2

19.383,99


Rosbæk i alt kr.


149.159,08
Porto, renter og gebyrer


3.390,79

Bestyrelsesmøder


576,00
Udgifter i alt inkl. moms kr.


5.795.612,62
Saldo


167.387,38

Balance


5.963.000,00
Forventet opførelsessum


Sum

Udgifter


5.963.000,00
Holbøll kontrakt 6.198.165 – aconto 5.642.486,75


555.678,25

Holbøll ekstraarbejderKørerplader (ekskl. moms)

30.000,00


Sammenskrab af ral (ekskl. moms)

52.000,00


i alt inkl. moms kr.


102.500,00
Rest rådgiver


60.000,00

Udlæg fra kommunen til rådgiver


526.000,00

Advokat


40.000,00

CVR registrering, hjemmeside


3.000,00

Afsat til ekstra ler


200.000,00

Diverse


149.821,75

Forventet opførelsessum i alt inkl. moms kr.


7.600.000,00