Amortisationstabel

Afvikling af Kommunekreditlån

Nogle grundejere har optaget fælleslån i Kommunekredit i forbindelse med etableringsomkostninger til diget.

Lånene er opdelt i 4 betalingsgrupper, alt efter den kote som matriklen ligger i.

De matrikler der ligger i den laveste kote (gruppe 1), skal betale mest og de matrikler der ligger i den højeste kote (gruppe4), skal betale mindst.

Lånet i Kommunekredit er et 25 årigt inkonvertibelt lån, dvs. at det kan ikke indfries, heller ikke ifm. salg af ejendom.

Afviklingen af lån i de enkelte grupper kan ses nedenfor:

Gruppe 1:

Gruppe 2:

 Gruppe 3:

Gruppe 4: