Amortisationstabel

Afvikling af Kommunekreditlån


Nogle grundejere har optaget fælleslån i Kommunekredit i forbindelse med etableringsomkostninger til diget.


Lånene er opdelt i 4 betalingsgrupper, alt efter den kote som matriklen ligger i.


De matrikler der ligger i den laveste kote (gruppe 1), skal betale mest og de matrikler der ligger i den højeste kote (gruppe 4), skal betale mindst.


Lånet i Kommunekredit er et 25 årigt inkonvertibelt lån, dvs. at det kan ikke indfries, heller ikke ifm. salg af ejendom.


Afviklingen af lån i de enkelte grupper kan ses nedenfor: