Seneste nyheder

Digelaget har fået ny forperson og ny næstforperson


9. Maj 2024


Ny forperson er Lene Hjelm Poulsen, Gf Søgaarden

Ny næstforperson er Anders Liechti, Gf. Søgaarden


Vi takker afgående formand Ivar Green-Poulsen for den store og vedholdende indsats han har ydet i Digelaget siden dets tilblivelse.


Den ordinære generalforsamling


9. Maj 2024


Den ordinære generalforsamling blev afholdt som planlagt og referatet kan findes her.

Ved denne lejlighed præsenterede DHI deres undersøgelser af kysterosionen og ralvolden samt deres løsningsforslag.
Links til præsentation og rapport er her.

Bestyrelsen arbejder videre med løsningsforslag og undersøger økonomien i det.


Generalforsamlingen d. 20.april kl 9.00


19. April 2024


Den ordinære generalforsamling er lørdag d. 20. April kl 9.00 i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6 i Havnebyen.


Dokumenter til brug i forbindelse med generalforsamlingen kan findes her:

Indkaldelse

Bestyrelsens beretning

Årsrapport 2023

Revisionsprotokollat for 2023

Ledelsens Regnskabserklæring 2023

Budget 2024


Igangsætning af rådgivningsopgave


23. Marts 2024


Bestyrelsen har bedt rådgivningsfirmaet DHI om at se på, hvordan digelaget bedst muligt kan sikre diget mod den kysttilbagerykning/erosion, der sker af stranden, samt udfordringerne med ral volden - se referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 22. februar 2024


Sæt allerede nu kryds i kalenden


5. Februar 2024 - opdateret 23. Marts 2024


Den næste ordinære generalforsamling er lørdag d. 20. April kl 9.00 i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6 i Havnebyen.

Indkaldelse og dagsorden følger i henhold til vedtægterne.


Vi ses forhåbentlig ...


Arbejde på ral volden - nok en gang


29. December 2023


I dag vil ral volden på stranden endnu en gang blive lagt på plads. Man kan jo aldrig vide hvornår der næste gang er brug for den.


Arbejde på ral volden - igen


18. December 2023


Den 20. eller 21. december vil ral volden på stranden igen blive lagt på plads, så den er klar til den næste storm.


Arbejde på ral volden


20. Oktober 2023


I weekenden 20., 21. og 22. oktober vil ral volden på stranden blive lagt på plads. Stormen har trukket vandet tilbage, så det vil være nemmere for maskinerne at arbejde på forstranden.

Det skulle gøre ral volden helt klar til næste storm, som jo sandsynligvis ikke vil have samme vindretning, som den der lige nu er i gang.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2023


14. Maj 2023


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Digelaget Gniben- Sjællands Odde

Søndag den 4 juni kl 09.00 i Odden forsamlingshus Skoletoften 6 4583 Sjællands Odde

Dagsorden iht. Vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
 7. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 21. maj 2023
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Ivar Green-Paulsen og Anders Torp Jensen Sejer Strande er ikke på valg (2025)
 10. Søren Gregersen (Søgården) og Jens Blemmer (Hyldebo) er ikke på valg (2024)
 11. Lene H. Poulsen (Søgården) er på valg kan genvælges
 12. Valg af suppleanter
 13. a) Hans Nørgaard Søgården kan genvælges
 14. b) Carsten Borchorst Søgården kan genvælges
 15. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revida revision i Holbæk v./ Carsten Hansen

 1. evt.

Bilag:

- Årsregnskab

- Budgetforslag


Muldvarper


28. September 2022

Firmaet Skadedyr Forbudt har idag bekæmpet muldvarpe i diget med kulilte.

Største koncentration af “skud” var udfor Bülowsvej 51-53.


Meld gerne tilbage hvis I observerer nye skud til digelaget:


mail:digelagetgniben@gmail.com

Ny skiltning på diget


August 2022


Digelagets bestyrelse har nu opsat ny skiltning på diget ved alle overgange.


Den nye skiltning skal meget gerne forhindre uvedkommen færdsel på diget, bedre end tidligere.


Opmåling af digehøjde


Februar 2022


1 x årligt foretages opmåling af digekronehøjden. Opmålingen foretages af landmålerfirma fra Nykøbing og finder sted fredag d. 25. feb. om formiddagen.


Opmålingen bruges af bestyrelsen til at lokalisere evt. sætninger i digehøjden. Når sætninger bliver af en vis størrelse, foretages en påfyldning af muldjord og eftersåning af græs, således at digekronens højde er ens i hele digets længde.Ralsammenskrab


Februar 2022


Stormen Malik var så kraftig, at ralvolden stort set er blevet jævnet ud. Digelagets bestyrelse har bestilt entreprenøren til at genskabe ralvolden hurtigst muligt.


Dette vil ske i weekenden d. 26 og 27 februar, hvis vejret tillader det.
Stormen Malik


30. Januar 2022


Efter at stormen har raset i aftes og i nat, er diget besigtiget her til morgen.

Der er ingen risiko for digebrud eller oversvømmelse over diget.


Diget har reddet os for en alt ødelæggende stormflod som kunne have givet op til 50 cm vand inde i sommerhusene.


Vandet står nu lidt op af digefoden og blæser vand/skum over diget enkelte steder, men i begrænset omfang.


Når vind og bølger lægger sig og vandet trækker sig tilbage, vil diget blive gennemgået igen.


Med venlig hilsen

Digelagets bestyrelse

Muldvarper


Januar 2022


Torsdag. 6 og fredag d. 7. Januar blev der foretaget bekæmpelse af muldvarper på diget. Det viste sig at der var ikke færre end 750 muldvarpeskud i alt.


Digelagets bestyrelse opfordrer grundejerne langs diget til meddele, hvis/når der observeres friske muldvarpeskud på diget, mail: digelagetgniben@gmail.com