Diget gennem tiden 2021

Besigtigelse af diget


November 2021


I henhold til vedtægtens § 4 stk. 3 sendes observationer vedr. diget.

Diget blev besigtiget den 14. november, noget senere end den i vedtægten fastsatte tidsramme. Udskydelsen skyldes en senere sammenskrabning af ral, som blev foretaget i den forløbne uge.

Diget fremstod som tidligere fint intakt og skarpt.

Græs slået i tilfredsstillende højde, forsøgene med slåning 2 gange pr år, så det stod højt hen over sommeren, har haft væsentlig indflydelse på færdslen på diget i positiv retning. Forsøget gøres permanent

Ralvolden var retableret den 9/11. Der var mindre arbejde end konstateret i de tidligere år, og ønsket om en lavere, mere flad ral top, samtidig med en mere jævn hældning mod vandet, var vellykket (se vedhæftede foto)

Igen fint arbejde der blev godkendt.

Firbensbanket intakt.

Brøndafmærkninger intakte.

Der var i løbet af oktober foretaget bekæmpelse af mosegrise, enkelte ar fremstod stadig.

Flere skilte var defekte, opsætning af nye skal vurderes.

Gniben den 14/11 2021

Ivar Green-Paulsen

Ralsammenskrab


November 2021


Ralsammenskrabet vil finde sted omkring uge 45/46.


Bestyrelsen vil i år forsøge at ændre lidt på profilen af ralvolden, så at den bliver knap så høj og med et jævnt fald mod vandet.Muldvarper på diget


Oktober 2021


Muldvarpebekæmperen har været en tur på diget i uge 42 (efterårsferien). Det viste sig at mere end 100 skud, skulle behandles.Græs på diget


I starten af september vil græsset blive slået på hele diget.


2021 Generalforsamlingen er udskudt


Generalforsamlingen d. 11.april 2021 er udskudt til 22. august 2021 pga. Coronasituationen.


Bestyrelsen håber at kunne afvikle Generalforsamlingen denne dag i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6 kl. 9.30


Kystbeskyttelsesprojekter i gang i Odsherred Kommune


Under nedenstående link kan læses om "Digeprojekt Gniben" samt 2 andre kystbeskyttelsesprojekter i kommunen.


Kystbeskyttelse | Odsherred KommuneOrdinær Generalforsamling 2021


Generalforsamlingen i 2021 finder sted i Odden Forsamlingshus, Skoletoften 6


Søndag d. 11. April kl. 9.30