Vedtægter

Vedtægter for Digelaget - Sjællands Odde


Digelagets vedtægter findes her.Bilag 4 - Partsfordeling


Etablering: Dokumentation findes her


Partsfordeling: Dokumentation findes her


Vedligeholdelse: Dokumentation findes her