Vedtægter

Vedtægter for Digelaget - Sjællands Odde


Digelagets vedtægter findes her.

Godkendelse af Digeprojekt Gniben findes her.

Tilladelse fra Kystdirektoratet findes her.Bilag 1 - Situationsplan med koteangivelser


Situationsplanen findes herBilag 2 - Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel


Bilag 2 - Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel findes her

Bilag 2 - Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel - profiler findes her

Bilag 2.1 - Situationsplan med udvalgte afstande fra dige til skel - profiler findes herBilag 3 - Principtværsnit, dige konstruktion


Dokumentation findes herBilag 4 - Partsfordeling


Etablering: Dokumentation findes her


Partsfordeling: Dokumentation findes her


Vedligeholdelse: Dokumentation findes herBilag 5 - Firbensrapport


Dokumentation findes herBilag 6 - Tværsnitstegninger, dige placering


Dokumentation findes herBilag 7 - Teknisk rapport


Dokumentation findes herBilag 9 - VVM-screening


Dokumentation findes her