Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2023


14. Maj 2023


Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Digelaget Gniben- Sjællands Odde

Søndag den 4 juni kl 09.00 i Odden forsamlingshus Skoletoften 6 4583 Sjællands Odde

Dagsorden iht. Vedtægten:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning
 5. Forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 6. Forslag fra bestyrelsen (ingen)
 7. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest den 21. maj 2023
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Ivar Green-Paulsen og Anders Torp Jensen Sejer Strande er ikke på valg (2025)
 10. Søren Gregersen (Søgården) og Jens Blemmer (Hyldebo) er ikke på valg (2024)
 11. Lene H. Poulsen (Søgården) er på valg kan genvælges
 12. Valg af suppleanter
 13. a) Hans Nørgaard Søgården kan genvælges
 14. b) Carsten Borchorst Søgården kan genvælges
 15. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Revida revision i Holbæk v./ Carsten Hansen

 1. evt.

Bilag:

- Årsregnskab

- Budgetforslag